• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Strategija

Strategija za izvajanje mandata

Strategija Evropske varuhinje človekovih pravic - „do leta 2019“

Institucija varuha človekovih pravic je po vsem svetu simbol demokracije in vladavine prava. Ima vlogo neodvisnega nadzora nad pooblastili vlade in javne uprave ter dejavnika, ki državljanom omogoča, da njihove pritožbe obravnava in njihove pravice uresničuje neodvisen, dostopen in nepristranski urad zunaj tradicionalnega sistema sodišč.

Namen njene ustanovitve v Evropski uniji po sprejetju Maastrichtske pogodbe leta 1992 je bil povečati demokratično legitimnost institucij EU. Poleg tega je pomenila priznanje, da navedene institucije vse bolj vplivajo na vsakodnevno življenje državljanov držav članic, zaradi česar je treba zagotoviti, da svojih pooblastil ne bodo uporabljale nepošteno, nepravično ali samovoljno.

Kmalu se bo začelo že tretje desetletje delovanja urada evropskega varuha človekovih pravic. V čast mi je, da me je lani Evropski parlament izvolil za varuhinjo človekovih pravic ter da bom sledila poti, ki sta jo začrtala Jacob Söderman in profesor Nikiforos Diamandouros.

Moja predhodnika sta prispevala k temu, da se je v miselnost uprave EU zakoreninila zavest o novi instituciji. S svojim znanjem, vplivom ter podporo visoko strokovno usposobljenega in predanega osebja sta vnesla pomembne izboljšave na področjih učinkovitosti, preglednosti in poštenosti delovanja javne uprave. Poleg tega sta zagotovila pravna sredstva tisočim posameznikom, članom civilne družbe in podjetjem, ki so bili deležni slabih storitev institucij EU.

Moja vloga in cilj sta še povečati vpliv, pomen in učinkovitost institucije evropskega varuha človekovih pravic. To je namen strategije, ki je predstavljena na teh straneh in ki obsega obdobje do leta 2019 ter je rezultat večmesečnega dialoga z mojim osebjem in tudi s številnimi predstavniki civilne družbe in podjetij, z vodji institucij EU in Evropskim parlamentom. Njen cilj je strateška uporaba virov urada tako, da se opredelijo tista področja javne uprave EU, na katerih smo lahko najbolj učinkoviti.

Emily O'Reilly

November 2014

Preberi več ...