• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Javna naročila

Povabila za oddajo ponudb

V skladu s finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, je Evropski varuh človekovih pravic obvezan razpisati javna naročila za nabavo blaga in storitev.

Na tej strani so informacije o javnih razpisih, ki jih objavi Evropski varuh človekovih pravic, načrtovanje naročil nizke vrednosti, letni seznami pogodb in splošni pogoji, ki veljajo za naročila nizke vrednosti.

Naročila, katerih vrednost je višja od 15.000 EUR in nižja od 60.000 EUR

Naročila, katerih vrednost je višja od 15.000 EUR in nižja od 60.000 EUR so v finančni uredbi opredeljena kot naročila nizke vrednosti. Za ta naročila se lahko v okviru omejenega postopka k predložitvi ponudbe povabi omejeno število kandidatov, s katerimi je urad evropskega varuha človekovih pravic vzpostavil stik in ki so izkazali svoj interes. Urad evropskega varuha človekovih pravic lahko povabi tudi druge dobavitelje, ki so izrazili interes za ta naročila in veljajo za primerne. Da bi ti dobavitelji lahko izkazali svoj interes, bomo na spletnem mestu Evropskega varuha človekovih pravic sistematično in pravočasno objavljali informacije o razpisih za naročila nizke vrednosti.

Informacije v spodnji razpredelnici se nanašajo na naročila nizke vrednosti, ki jih Evropski varuh človekovih pravic objavi v skladu s členom 124(1)(b) pravil uporabe finančne uredbe (Uredba (EU) št. 966/2012).

Letni seznam naročil

V tem oddelku je seznam izvajalcev naročil, katerih vrednost je višja od 15.000 EUR in nižja od 60.000 EUR, po letih. Na seznamu sta navedena predmet in vrednost za vsako oddano naročilo. V tem oddelku so objavljene informacije v skladu s členom 124(4) izvedbenih pravil finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije.

Splošni pogoji, ki veljajo za naročila nizke vrednosti

Za pogodbe, ki jih za naročila nizke vrednosti sklene Evropski varuh človekovih pravic, veljajo naslednji splošni pogoji: