• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
 Javno posvetovanje o strategiji Evropskega varuha človekovih pravic do leta 201960th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Javni register

Iskanje
+
Več meril

Trenutno pregledujemo in dopolnjujemo postopke upravljanja evidenc. V okviru tega postopka tudi prehajamo na nov informacijski sistem, iz katerega se bo vsebina izvozila v revidirano različico javnega registra upravnih dokumentov našega urada. Medtem se sedanji javni register upravnih dokumentov ne bo vzdrževal.

Dokumenti, ki se nanašajo na našo osnovno dejavnost, bodo še naprej kot po navadi v celoti na voljo, zlasti v oddelkih, osredotočenih na primere, dejavnosti in strategijo.

Prošnje za dostop javnosti do dokumentov lahko tako kot do zdaj pošljete na e-naslov EO@ombudsman.europa.eu.

Državljani Evropske unije imate temeljno pravico zahtevati javni dostop do dokumentov. Prav temu je javni register tudi namenjen. V njem najdete podatke o naših evidencah, posameznih dokumentih in zbirkah dokumentov, kar vam je v pomoč pri neposrednem dostopu ali za lažje prepoznavanje dokumentov, ki vsebujejo informacije, ki jih iščete.

Vse, kar morate vedeti, da vam bo javni register čim bolje koristil, najdete v rubriki pogosto zastavljena vprašanja.

Za vsa vprašanja o javnem registru se lahko obrnete na našo registraturo.