• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Upravno pravo

Vzorčni poslovnik o upravnih postopkih EU

1. septembra 2014 je raziskovalna mreža za upravno pravo EU (Research Network on EU Administrative Law – ReNEUAL) objavila vzorčni poslovnik o upravnih postopkih EU. Na voljo je na spletni strani ReNEUAL na naslovu: www.reneual.eu.

Evropski varuh človekovih pravic je projekt ReNEUAL podpiral sedem let. Po sestanku z usmerjevalnim odborom mreže ReNEUAL leta 2010 je marca 2012 gostil konferenco, na kateri so člani te mreže izrazili zamisel o pripravi pravil, ki bi predstavljala zakonodajni predlog in prepričljiv povzetek načel iz sedanjega prava. Medtem ko se je projekt izvajal, so zaposleni v uradu evropskega varuha človekovih pravic zagotavljali informacije, predlagali pripombe o osnutkih in dejavno sodelovali na dveh konferencah v letu 2013.

Mreža ReNEUAL je maja 2014 predstavila rezultate svojega dela na drugi skupni konferenci v sodelovanju z varuhinjo človekovih pravic. Skupina mreže ReNEUAL je takrat dokončno oblikovala besedilo vzorčnega poslovnika, v katerem so upoštevane razprave s konference.

Varuhinja človekovih pravic je v zaključnih pripombah na majski konferenci leta 2014 povedala:

Obsežno delo, ki ga je raziskovalna mreža za upravno pravo EU uspešno opravila v petih letih, odkar je bila ustanovljena, prispeva k opaznejšemu in razumljivejšemu upravnemu okviru, znotraj katerega institucije EU izvajajo svoje naloge. Prepričana sem, da bi lahko to delo imelo pomemben dolgoročni učinek, saj bo institucijam EU pomagalo, da bodo postale še boljše, tako da bodo delovale pravično, pregledno, učinkovito in na način, ki bo omogočal sodelovanje posameznikov, katerih interesi so prizadeti, in državljanov na splošno.

Vzorčni poslovnik mreže ReNEUAL bo za varuhinjo človekovih pravic dragocen vir navdiha pri uresničevanju njenega poslanstva, tj. služiti demokraciji s sodelovanjem z institucijami Evropske unije za učinkovitejšo, odgovornejšo, preglednejšo in bolj etično upravo.