• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Uvod

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Evropska varuhinja človekovih pravic se zavezuje k zagotovitvi, da se vsi državljani, nevladne organizacije in družbe zavedajo svoje pravice do pritožbe zoper nepravilnosti v institucijah EU. Varuhinja človekovih pravic priznava pomen vloge, ki jo imajo mediji pri oblikovanju javnega mnenja, bogatenju razprav in prepoznavnosti svojih služb v vseh državah članicah EU. Dejavna medijska politika predstavlja osrednji del njenih dejavnosti in prizadevanj za spodbujanje spoštovanja pravic v okviru zakonodaje EU ter izboljšanje kakovosti upravnih postopkov.

Medijska politika varuhinje človekovih pravic temelji na dveh pristopih: Na eni strani si varuhinja človekovih pravic prizadeva obvestiti širšo evropsko javnost o svojem delu prek razširjenih medijev (npr. TV, časopisov, radia). Na drugi pa se osredotoča na posebne skupine morebitnih pritožnikov prek ožje usmerjenih medijev (npr. gospodarskih ali potrošniških revij in notranjih glasil združenj, nevladnih organizacij ali interesnih skupin).

Varuhinja človekovih pravic si prizadeva za čim večjo preglednost in dostopnost novinarjem, zato da javnosti omogoči spremljati svoje delo. Medijem posreduje podatke o začetku preiskav, ustreznih rešitvah, ki so jih sprejele institucije za zadovoljitev pritožnikov, pomembne osnutke priporočil, poslane institucijam, in sklepe po zaključku preiskav. Varuhinja človekovih pravic medije obvesti tudi o svojem letnem poročilu, nedavnih statistikah, svojih prispevkih na potekajočih javnih razpravah in pobudah ter o drugih temah, povezanih z varuhinjo človekovih pravic, ki so pomembne za javnost. Čeprav si varuhinja človekovih pravic prizadeva k čim večji odprtosti svojega dela, spoštuje legitimne zahteve pritožnikov, ki želijo, da se njihovi primeri obravnavajo zaupno.

Cilj varuhinje človekovih pravic je vključiti evropske dopisnike iz Bruslja ter nacionalne in regionalne novinarje vseh držav članic EU. Medije obvešča zlasti prek sporočil za javnost, tiskovnih konferenc, neuradnih razprav in intervjujev. Stremi k oblikovanju bralcem prijaznih in enostavnih sporočil, da bi novinarjem čim bolj olajšal delo.

Če želite več informacij o medijskih dejavnostih varuhinje človekovih pravic, se obrnite na go. Gundi Gadesmann, Vodjo enote za odnose z mediji in javnostmi, tel. št. +32 2 284 26 09.