• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Infografike iz 2017

Ravnanje v skladu s predlogi evropske varuhinje človekovih pravic leta 2015
Trajanje preiskav v zadevah, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2016
Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2016
Gibanje števila preiskav, ki jih je izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic
Preiskave, pri katerih je evropska varuhinja človekovih pravic leta 2016 ugotovila nepravilnosti
Vrsta ukrepov, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprejela v zvezi s prejetimi pritožbami v letu 2016
Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2016
Preiskave, ki jih je leta 2016 izvedel urad evropske varuhinje človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije:
Število pritožb 2003-2006
Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2016, po državah
Strateško delo leta 2016
Nasveti, pritožbe in preiskave v letu 2016
Pritožbe, posredovane drugim institucijam in organom; pritožniki, ki jim je evropska varuhinja človekovih pravic v letu 2016 svetovala, naj se obrnejo na druge institucije in organe
Število medijskih omemb
The European Ombudsman and you - How it works