• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
 Javno posvetovanje o strategiji Evropskega varuha človekovih pravic do leta 201960th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Uvod

Varuhinja človekovih pravic priznava pomen vloge, ki jo imajo mediji pri oblikovanju javnega mnenja, bogatenju razprav in prepoznavnosti svojih služb v vseh državah članicah EU. Dejavna medijska politika predstavlja osrednji del njenih dejavnosti in prizadevanj za spodbujanje spoštovanja pravic v okviru zakonodaje EU ter izboljšanje kakovosti upravnih postopkov.

Če želite več informacij o medijskih dejavnostih varuhinje človekovih pravic, se obrnite na go. Gundi Gadesmann, Vodjo enote za odnose z mediji in javnostmi, tel. št. +32 2 284 26 09.

Izjave za javnost

24. maj 2017 :  Ombudsman launches list of Dos & Don’ts to help EU officials deal with lobbyists

Launching her Annual Report 2016, the European Ombudsman, Emily O'Reilly, has also published practical advice for EU officials on interacting with interest representatives.

The Dos and Don’ts list will help ensure that public officials do not inadvertently breach ethical norms. The list should also help the interest representatives by clarifying what is appropriate thereby making sure that the interactions are positive and open for everyone involved.

[...]

Preberi več ...

30. marec 2017 :  Ombudsman announces Award for Good Administration winners
14. marec 2017 :  Ombudsman opens inquiry into transparency of Council legislative work
Vse izjave za javnost