• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Tematski dokumenti

Ta razdelek je namenjen objavi različnih tematskih dokumentov, v katerih naj bi Evropski varuh človekovih pravic predstavil mnenje in stališča glede številnih pomembnih strateških tem svojega dela ali splošnejših vprašanjih, povezanih s postopki.

Tematski dokumenti se navadno osredotočajo na teme, pri katerih je Evropski varuh človekovih pravic pomembno prispeval k pomoči pritožnikom in ohranjanju visokih standardov dobrega upravljanja.

Dokumenti bodo dodani temu razdelku, ko bodo na voljo.