• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Povzetek odločbe v strateški preiskavi OI/2/2017/TE o preglednosti zakonodajnega postopka Sveta

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Primer :  OI/2/2017/TE
    Preiskava uvedena dne 10.3.2017 - Priporočilo o 9.2.2018 - Posebno poročilo z dne 16.5.2018 - Odločba z dne 15.5.2018
  • Zadevna institucija (Zadevne institucije) :  Svet Evropske unije

Ta strateška preiskava se je nanašala na preglednost razprav pripravljalnih teles Sveta EU (v nadaljnjem besedilu: Svet) o osnutku zakonodaje.

Da bi lahko evropski državljani ustrezno uveljavljali svojo demokratično pravico do sodelovanja v postopku odločanja v Evropi in zahtevali odgovornost sodelujočih, morajo biti zakonodajna posvetovanja temu primerno pregledna.

Ko vlade 28 držav članic uradno sprejemajo zakonodajni akt EU, so seje in vse zakonodajne razprave javne. Preden pa Svet sprejme uradno stališče, o zadevi razpravlja več kot 150 pripravljalnih teles. Največ sprememb osnutka zakonodajnega akta je predlaganih ravno na tej stopnji, med državami članicami pa se sklepajo kompromisi.

Kljub temu seje pripravljalnih teles niso javne. Državljani lahko svojo demokratično pravico do spremljanja zakonodajnih razprav uveljavljajo le tako, da dostopajo do zapisov s teh razprav. Zato morajo biti zakonodajne razprave pripravljalnih teles ustrezno dokumentirane, omogočen pa mora biti tudi pravočasen in enostaven dostop do ustreznih dokumentov.

Varuhinja človekovih pravic je na podlagi tega marca 2017 sprožila strateško preiskavo. Svetu je postavila posebna vprašanja, začela javno posvetovanje in pregledala zakonodajne dokumente Sveta.

Ugotovila je nepravilnosti v sedanji praksi Sveta. Zlasti je grajala nezmožnost Sveta za sistematično beleženje, katere države članice v pripravljalnih telesih sprejemajo stališča, in razširjeno prakso omejevanja dostopa do zakonodajnih dokumentov med sprejemanjem odločitev (tako imenovano oznako „LIMITE“).

Varuhinja je 9. februarja 2018 Svetu predložila tri posebna priporočila in več predlogov za izboljšanje preglednosti njegovega zakonodajnega postopka.

Svet varuhinji na priporočila ni odgovoril v zakonsko predpisanem roku treh mesecev. Zato je varuhinja zaključila zadevo ter potrdila svoje ugotovitve, priporočila in predloge za izboljšanje. Pripravila bo posebno poročilo Evropskemu parlamentu.

 

Povezani dokumenti