• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Povzetek odločbe v zadevi 1286/2017/KM o obravnavi zahtevka za dostop do dokumentov Evropske komisije o podatkih o plačah javnih uslužbencev v državah članicah Evropske unije

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Primer :  1286/2017/KR
    Preiskava uvedena dne 3.8.2017 - Odločba z dne 20.4.2018
  • Zadevna institucija (Zadevne institucije) :  Evropska komisija

Zadeva se je nanašala na zahtevek za dostop do dokumentov, ki se hranijo na statističnem oddelku Evropske komisije, imenovanem Eurostat. Pritožnik, ki je novinar, je želel pridobiti zbirne podatke o plačah javnih uslužbencev v državah članicah EU.

Komisija je omogočila dostop do dokumentov v zvezi s 23 državami. Pojasnila je, da dve državi leta 2016 nista zagotovili podatkov, tri pa so ugovarjale objavi dokumentov.

Pritožnik se je pritožil zoper to odločitev. Ker več mesecev ni prejel uradnega odgovora, se je pritožil pri varuhinji človekovih pravic. Varuhinja je preiskala zadevo in Komisijo opozorila, da države članice nimajo veta na odločitve o omogočanju dostopa do dokumentov, ki so jih poslale Komisiji.

Komisija je nato sčasoma omogočila dostop do ustreznih dokumentov.

Varuhinja je zaključila zadevo kot rešeno.