• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
 Javno posvetovanje o strategiji Evropskega varuha človekovih pravic do leta 201960th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Strateške poizvedbe

Strateške poizvedbe iz leta 2017

Številka primera: OI/2/2017/AB
Ombudsman opens inquiry into transparency of Council legislative work

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has opened an inquiry into whether the Council of the EU allows sufficient public scrutiny of the evolving discussions on draft EU laws.

Datum začetka:9.3.2017
Številka primera: OI/3/2017/AB

The Ombudsman has opened a follow-up inquiry on the Commission's management of ‘revolving doors’ situations concerning EU staff

Datum začetka:26.3.2017