• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
 Javno posvetovanje o strategiji Evropskega varuha človekovih pravic do leta 201960th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Priporočila

Če varuh človekovih pravic med potekom preiskave v primeru odkrije nepravilnost, obvesti zadevno ustanovo ali organ, po potrebi pa bo pripravil osnutek priporočila. Zadevna ustanova ali organ mora varuhu človekovih pravic v treh mesecih poslati podrobno mnenje o osnutku priporočila. Osnutki priporočil so navadno v angleščini in v jeziku pritožbe.

Priporočila iz 2017