• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Poizvedbe članov mreže

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly je 12. oktobra 2015 sprejela nov strateški dokument z naslovom „Reforma Evropske mreže varuhov človekovih pravic“, s katerim so bili seznanjeni vsi člani mreže. Opozorila je: „Na podlagi postopka poizvedbe, v katerem evropska varuhinja človekovih pravic pomaga članom mreže dobiti strokovne odgovore od institucij EU, so se številne nacionalne in regionalne preiskave varuhov človekovih pravic končale tako, kot se sicer ne bi mogle.

Vendar je postopek poizvedbe postal zapleten in zamuden. Evropska varuhinja človekovih pravic bo zato notranje reformirala ta postopek, in sicer ga bo prednostno obravnavala ter tako zagotovila hitrejše rezultate. To pomeni, da lahko uradi mreže predložijo poizvedbe kot v preteklosti in so prepričani, da bodo odgovor prejeli pravočasno ter ga bodo lahko uporabili v svojih preiskavah.“

Evropska varuhinja človekovih pravic se je odločila, da bo enota 1 za preiskave v okviru urada obravnavala vse poizvedbe, ki jih nacionalni varuhi človekovih pravic na podlagi hitrega postopka (opisanega spodaj) predložijo v zvezi z Evropsko komisijo.

Ta postopek vključuje naslednje korake:

· uradnik, ki vodi zadevo, ali druga pooblaščena oseba v uradu nacionalnega varuha človekovih pravic po elektronski pošti pošlje poizvedbo na naslov vodje enote 1 za poizvedbe v uradu Evropskega varuha človekovih pravic ali jo predloži na spletnem obrazcu „Poizvedbe“, kot je pojasnjeno v nadaljevanju;

· analizo poizvedbe, ki jo opravi enota 1 najpozneje v dveh delovnih dneh;

· posredovanje zahtevka za mnenje o vprašanju v zvezi s pravom EU, zastavljenem v poizvedbi, generalnemu sekretariatu Komisije ali drugi zadevni instituciji, organu ali agenciji;

· evropski varuh človekovih pravic prejme odgovor služb ustreznega generalnega direktorata Komisije v sodelovanju z generalnim sekretariatom ali drugo zadevno institucijo, organom ali agencijo, po možnosti v dveh tednih;

· preverjanje popolnosti tega odgovora, ki ga opravi enota 1 najpozneje naslednji delovni dan;

· če odgovor na poizvedbo ne zahteva nadaljnjih stikov s Komisijo, drugo zadevno institucijo, organom ali agencijo, poziv avtorju poizvedbe, naj v sedmih dneh predloži pripombe;

· če ni potrebno dodatno mnenje Komisije, druge zadevne institucije, organa ali agencije, zaključek postopka;

· objavo poizvedbe in odgovora Komisije v razdelku „Poizvedbe“ spletišča ENONET ob soglasju avtorja poizvedbe.

Celoten postopek naj bi trajal največ 20 delovnih dni, razen če Komisija zaprosi za več časa za pripravo odgovora na poizvedbo.

Enota 1 (sektor IKT) bo posodobila razdelek „Poizvedbe“ spletišča ENONET in zelo kmalu bo članom mreže na voljo e-obrazec „Poizvedbe“, ki bo samodejno preusmerjen na enoto 1.

Novi postopek v zvezi s poizvedbami nacionalnih varuhov človekovih pravic se je začel uporabljati z datumom objave nove strategije.