• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Sklepi

Sklepi, ki jih evropski varuh človekovih pravic izda po preiskavi, so v tem razdelku navedeni za primere, končane po 1. juliju 1998. Sklepi so navadno v angleščini in v jeziku pritožbe.

01/09/2008: O Evropski varuh človekovih pravic sprejema novo obliko odločbe.

Sklepi iz junij 2018