• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Delay in chemicals testing

Razpoložljive jezikovne različice :  en.fr
  • Primer :  OI/2/2016/RH
    Preiskava uvedena dne 16.2.2016
  • Pravno področje (Pravna področja) :  Okolje, varstvo potrošnikov in zdravja
  • Vrste domnevnih nepravilnosti – (i) kršitev ali (ii) kršitev dolžnosti, ki se nanašajo na :  Razume časovni okvir za sprejemanje odločitev [člen 17 EKDRJU]
  • Vsebina (Vsebine) :  Institucionalne in politične zadeve ter drugo
Delay in chemicals testing

The Ombudsman in February opened a strategic inquiry into the delay in the European Commission's handling of over 200 proposals to test chemicals to determine potential harm to human reproductive health. The inquiry aims to find out what the Commission is doing to ensure that decisions on these files are taken as quickly as possible. The Ombudsman has asked for a response by 31 May 2016.