• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Strateške pobude

Glavna dejavnost Evropskega varuha človekovih pravic je opravljati poizvedbe za pojasnitev vseh domnevnih nepravilnosti v institucijah EU. Lahko se odloči preučiti tudi strateško pomembne teme, ne da bi za to sprožil preiskavo. Namen teh strateških pobud je z institucijami deliti predloge o pomembnih temah, opozarjati na zadeve v javnem interesu in izvedeti več o posameznem vprašanju pred odločitvijo, ali je treba sprožiti preiskavo. Upoštevajte, da bosta na prenovljenem spletišču varuha človekovih pravic razdelka o strateških poizvedbah in strateških pobudah združena v razdelek „strateško delo“.

Strateške pobude iz 2018