• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
 Javno posvetovanje o strategiji Evropskega varuha človekovih pravic do leta 201960th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Letna poročila iz 2016

2016

Razpoložljive jezikovne različice :  de.en.fr.it