• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Report on the annual report on the activities of the European Ombudsman for the year 2003, 29 October 2004 (A6-0030/2004). Rapporteur: Proinsias De Rossa

Dostupné jazyky :  en