• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Report on the activities of the European Ombudsman in 1999, 22 June 2000 (A5-0181/2000). Rapporteur: Astrid Thors

Dostupné jazyky :  en