• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Report on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 1996, 18 June 1997 (A4-0211/97). Rapporteur: Nikolaos Papakyriazis

Dostupné jazyky :  en