• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Report on the annual activity report (1995) of the Ombudsman of the European Union (European Ombudsman), 30 May 1996 (A4-0176/96). Rapporteur: Nuala Ahern.

Dostupné jazyky :  en