• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Decision amending Rule 161 of the Parliament's Rules of Procedure on the activities of the Ombudsman, 16 July 1998 (Official Journal 1998 C 292, p. 116)

Dostupné jazyky :  en