• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Resolution on the role of the European Ombudsman appointed by the European Parliament, 14 July 1995 (Official Journal 1995 C 249, p. 226)

Dostupné jazyky :  en