• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the first six months of 1987, 15 October 1987 (Official Journal 1990 C 175, p. 214)

Dostupné jazyky :  en