• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 2216/2017/AMF o odmietnutí Európskej komisie udeliť prístup verejnosti k dokumentom a informáciám týkajúcim sa zasadnutí členov Komisie

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Prípad :  2216/2017/AMF
    Otvorené dňa 16.1.2018 - Rozhodnutie z dňa 16.1.2018
  • Dotknutá inštitúcia (Dotknuté inštitúcie) :  Európska komisia

Prípad sa týkal žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom, konkrétne prepisom alebo zápisniciam zo zasadnutí medzi Georgom Sorosom a členmi Európskej komisie.

Komisia informovala sťažovateľa, že žiadne takéto dokumenty nemá. Sťažovateľovi však poskytla odkazy na webové sídla, na ktorých uverejnila niektoré informácie o obsahu, mieste a dátumoch týchto zasadnutí. Sťažovateľ sa domnieval, že Komisia sa jeho žiadosťou nezaoberala dostatočne.

Ombudsmanka tento problém vyšetrila a pokiaľ ide o spracovanie žiadosti o prístup, nezistila žiadny nesprávny úradný postup Európskej komisie.