• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Otázky od členov siete

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Členovia európskej siete ombudsmanov sa môžu na európskeho ombudsmana obrátiť s otázkami týkajúcimi sa problémov v oblasti práva a politiky EÚ, ktoré vznikli počas vyšetrovaní. Prostredníctvom postupu vybavovania otázok, v ktorom európsky ombudsman pomáha členom siete tak, že získava odpovede odborníkov z príslušných  inštitúcií EÚ, bolo vyriešených mnoho vyšetrovaní vnútroštátnych a regionálnych ombudsmanov a podobných orgánov spôsobom, ktorý by inak nebol možný.