• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Rezumatul deciziei în cazul 644/2015/PMC privind procedura de achiziție a Băncii Centrale Europene în domeniul furnizării serviciilor de călătorie pentru personalul său

limbi disponibile :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Caz :  644/2015/PMC
    Deschis la 09.05.2015 - Recomandare privind 06.10.2016 - Decizie din 23.11.2017
  • Instituţia (instituţiile) în cauză :  Banca Centrală Europeană

Cazul a vizat organizarea de către Banca Centrală Europeană (BCE) a unei proceduri de achiziții pentru furnizarea de servicii de călătorie pentru personalul BCE și pentru tratarea cheltuielilor de călătorie. Un furnizor german de servicii de călătorie a adresat o plângere Ombudsmanului susținând că BCE a încălcat principiul egalității de tratament și al nediscriminării, deoarece nu a defalcat procedura de achiziții în două loturi separate și a introdus o serie de cerințe care au favorizat furnizorul existent al BCE pentru acest serviciu.

Ombudsmanul a constatat că BCE nu evaluase cu atenție consecințele grupării celor două servicii într-un singur lot. Întrucât, între timp BCE atribuise deja contractul, Ombudsmanul a recomandat BCE să ia măsuri pentru a efectua astfel de evaluări specifice la achizițiile următoare. 

În răspunsul său, BCE a informat Ombudsmanul că și-a actualizat Manualul de achiziții și Manualul de practici comerciale pentru a permite examinarea atribuirii de contracte în loturi separate, în orice situație.

Ombudsmanul salută măsurile luate de BCE și ia notă că, în ultima sa procedură de achiziții pentru servicii de călătorie, BCE a defalcat serviciile generale pe loturi separate. Deoarece BCE a acceptat recomandarea Ombudsmanului, cazul a fost închis.