• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Rezumatul deciziei Ombudsmanului European prin care, în urma anchetei sale strategice OI/5/2016/AB, adresează sugestii cu privire la promptitudinea și transparența prelucrării de către Comisia Europeană a plângerilor privind încălcările dreptului UE

limbi disponibile :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.ro.sk.sl.fi
  • Caz :  OI/5/2016/AB
    Deschis la 13.05.2016 - Decizie din 14.09.2017
  • Instituţia (instituţiile) în cauză :  Comisia Europeană

Aplicarea efectivă a legislației UE este esențială pentru garantarea credibilității Uniunii. 

Pentru a verifica transpunerea și punerea în aplicare corectă a dreptului UE, Comisia Europene are obligația - în calitatea sa de „gardian al tratatelor” - de a ancheta presupusele încălcări. Plângerile depuse de cetățeni, organizații și întreprinderi sunt, pentru Comisie, o sursă esențială de informații despre posibile încălcări ale dreptului UE. Uneori însă, este necesar ca reclamanții să înțeleagă că procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor nu este întotdeauna cea mai bună cale de soluționare a unei probleme individuale. Reclamanților le este greu totodată să accepte competențele discreționare de care beneficiază Comisia pentru a deschide sau nu o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor la încheierea anchetei sale.

După ce a primit mai multe plângeri referitoare la prelucrarea unor asemenea cazuri de către Comisie, Ombudsmanul a deschis o anchetă strategică pentru a verifica dacă există probleme sistemice de fond. Ancheta a vizat prelucrarea de către Comisie a plângerilor referitoare la încălcări în cadrul sistemului cunoscut drept sistemul „EU Pilot”, care structurează stadiul informal al procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Scopul sistemului „EU Pilot” este de a iniția un dialog informal cu statele membre, astfel încât încălcările dreptului UE să fie remediate într-un stadiu incipient și să se evite declanșarea procedurii formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Ancheta cuprinde: (i) obligația Comisiei de a lua decizii într-un termen rezonabil, (ii) informații adresate reclamanților și (iii) informații puse la dispoziția publicului despre cazurile EU Pilot.

Ombudsmanul a constatat că prelucrarea rapidă a plângerilor privind încălcările în cadrul sistemului „EU Pilot” este o provocare pentru departamentele Comisiei. Comisia recunoaște aceste probleme și de aceea a adoptat o nouă strategie în ianuarie 2017, prin care își va îmbunătăți gestionarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, cu un accent special pe încălcări grave și sistemice ale dreptului UE. În același timp, Comisia și-a actualizat procedurile pentru gestionarea relațiilor cu reclamanții.

Ombudsmanul salută faptul că Comisia a depus eforturi pentru a remedia problemele care au dus la inițierea acestei anchete, dar consideră că se pot aduce și alte îmbunătățiri. Prin urmare, Ombudsmanul își încheie ancheta cu 8 sugestii pe care Comisia ar trebui să le ia în considerare pentru a îmbunătăți și mai mult relațiile cu reclamanții și a mări transparența acțiunilor sale.