• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Rapoarte speciale

În cazul în care o instituţie sau un organism comunitar nu răspunde în mod satisfăcător unui proiect de recomandare, Ombudsmanul poate trimite un raport special Parlamentului European. Raportul special poate include recomandări.

Rapoarte speciale din 2018