• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Întrebări adresate de membrii rețelei

limbi disponibile :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

La 12 octombrie 2015, Ombudsmanul Emily O'Reilly a adoptat un nou document strategic, intitulat „Reformarea Rețelei europene a ombudsmanilor”, care a fost comunicat și transmis tuturor membrilor rețelei. Emily O'Reilly remarca faptul că, „[p]rin intermediul procedurii de adresare de întrebări, prin care Ombudsmanul European îi ajută pe membrii rețelei obținând răspunsuri din partea experților de la instituțiile UE, numeroase anchete naționale și regionale ale ombudsmanilor au fost rezolvate într-un mod care altfel nu ar fi fost posibil.

Procedura de adresare de întrebări a devenit însă greoaie și îndelungată. Prin urmare, Ombudsmanul European va reforma procedura la nivel intern, accelerând-o în vederea obținerii de rezultate mai prompte. Cu alte cuvinte, oficiile rețelei pot adresa întrebări la fel ca înainte și au certitudinea primirii unui răspuns în timp util pe care să îl poată utiliza în propriile anchete.”

Ombudsmanul European a decis ca Unitatea 1 Anchete din cadrul oficiului său să gestioneze toate întrebările adresate de ombudsmanii naționali prin intermediul procedurii rapide (descrise în cele ce urmează) în relația cu Comisia Europeană.

Această procedură cuprinde următorii pași:

· adresarea întrebării direct de către responsabilul de caz sau de o altă persoană autorizată din cadrul oficiului ombudsmanului național, printr-un e-mail adresat șefului Unității 1 a Ombudsmanului European sau prin formularul electronic „Întrebări”, conform explicațiilor de mai jos;

· analizarea întrebării de către Unitatea 1 în termen de maximum două zile lucrătoare;

· solicitarea unui punct de vedere referitor la aspectul legat de legislația UE la care face referire întrebarea, transmisă Secretariatului General al Comisiei sau oricărei alte instituții, organism sau agenții vizate;

· trimiterea unui răspuns către Ombudsmanul European din partea serviciilor direcției generale relevante din cadrul Comisiei, în colaborare cu Secretariatul General, sau din partea oricărei alte instituții, organism sau agenții vizate, în măsura posibilului în termen de două săptămâni;

· verificarea de către Unitatea 1 a integralității acestui răspuns, în decursul următoarei zile lucrătoare de la primirea acestuia;

· dacă răspunsul la întrebare nu necesită contactarea din nou a Comisiei, a altei instituții, organism sau agenții vizate, emitentul întrebării este invitat să formuleze observații în termen de șapte zile;

· în cazul în care nu este necesară o opinie suplimentară din partea Comisiei, a altei instituții, organism sau agenții vizate, procedura se declară închisă;

· publicarea întrebării și a răspunsului oferit de Comisie în secțiunea „Întrebări” de pe platforma ENONET, după obținerea acordului din partea emitentului întrebării.

Întreaga procedură ar trebui să dureze maximum 20 de zile lucrătoare, cu excepția cazului în care Comisia solicită mai mult timp pentru formularea unui răspuns la întrebarea adresată.

Secțiunea „Întrebări” din cadrul platformei ENONET va fi modernizată de Unitatea 1 (sectorul TIC) și, în cel mai scurt timp, la dispoziția rețelei va exista un formular electronic de „Întrebări” conceput special, care va fi adresat automat Unității 1.

Noua procedură de adresare de întrebări de către ombudsmanii naționali a devenit aplicabilă de la data publicării noii strategii.