• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
 Consultare publică privind strategia Ombudsmanului European Spre 201960th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Decizii

Deciziile care urmează unei anchete efectuate de Ombudsmanul European sunt disponibile în prezenta secţiune pentru cazurile clasate după 1 iunie 1998. În mod obişnuit, deciziile sunt disponibile în engleză şi în limba în care s-a formulat plângerea.

Ombudsmanul european solicită instituţiilor să-l informeze în legătura cu măsurile luate în urma observaţiilor critice şi suplimentare făcute în deciziile sale. Ombudsmanul european evaluează şi redactează un studiu referitor la măsurile luate de instituţii ca urmare a observaţiilor sale, care este publicat în fiecare an şi care este disponibil pe acest website

01/09/2008: Ombudsmanul European adoptă un nou stil de exprimare a deciziilor.

Decizii din iunie 2017