• Depunerea unei plângeri
 • Solicitare de informaţii
 Consultare publică privind strategia Ombudsmanului European Spre 201960th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Echipa Ombudsmanului

Echipa Ombudsmanului

Pentru a asigura capacitatea instituţiei de a duce la îndeplinire cele două atribuţii simultane de a gestiona plângerile în toate cele 23 de limbi ale tratatului şi de a creşte gradul de conştientizare în legătură cu dreptul de a depune plângeri, Ombudsmanul dispune de un personal multilingv, bine calificat. Această secţiune conţine o listă completă a membrilor personalului şi a funcţiilor pe care aceştia le ocupă.

Ombudsmanul European

Cabinetul Ombudsmanului European

Cabinetul lucrează sub directa îndrumare a Ombudsmanului. El acordă consultanță și asistență Ombudsmanului, ajutând-o să-și implementeze viziunea, strategia și obiectivele.

Toți membrii cabinetului pot însoți Ombudsmanul cu ocazia misiunilor dacă li se cere acest lucru și pot ajuta la redactarea discursurilor, prezentărilor sau rapoartelor, dacă li se încredințează această sarcină.

 • Aidan O'Sullivan
  Şefă de cabinet
  Răspunde în general de strategia Ombudsmanului, de relațiile interinstituționale, inclusiv cu Parlamentul, și de coordonarea cabinetului. Cooperează cu Secretariatul General în vederea implementării strategiei. Oferă consultanță Ombudsmanului în chestiuni de comunicare și informare.
 • Fintan Butler
  Membru al Cabinetului
  Oferă consultanță Ombudsmanului cu privire la investigații, procesele aferente investigațiilor și alte chestiuni conexe.
 • Graham Smith
  Membru al Cabinetului
  Consilier principal al Cabinetului pe teme de acces la documente, inclusiv în ceea ce privește interfața de protecție a datelor. Consiliază Ombudsmanul European și Secretariatul General cu privire la procedurile și rezultatele obținute în materie de soluționare a plângerilor. Este purtătorul de cuvânt la nivel înalt al Ombudsmanului European. Consiliază Ombudsmanul European cu privire la Rețeaua europeană a mediatorilor și la relațiile internaționale IC, în colaborare cu Unitatea pentru comunicare.
 • Silvia Bartolucci
  Asistentă în Cabinetul Ombudsmanului European
 • Frederik Hafen
  Asistent în Cabinetul Ombudsmanului European
  Răspunde de relațiile zilnice cu Parlamentul European, inclusiv cu Comisia pentru petiții. Oferă asistență în aplicarea strategiei Ombudsmanului European pe plan intern și extern, inclusiv prin pregătirea informărilor Ombudsmanului. Răspunde de îndeplinirea sarcinilor administrative care îi sunt trasate ad-hoc.
 • Caroline Moen
  Asistentă în Cabinetul Ombudsmanului European
  Răspunde de organizarea agendei, misiunilor și reuniunilor Ombudsmanului; se ocupă de toată corespondența și invitațiile primite; administrează arhiva digitală a cabinetului; se ocupă de pagina de intranet a Ombudsmanului. Răspunde, de asemenea, de eventualele sarcini administrative ad-hoc care i se încredințează.

Secretariatul General

Secretariatul General răspunde de gestionarea generală a Biroului și de asigurarea coordonării globale și a punerii în aplicare a strategiei Ombudsmanului.
 • Beate Gminder
  Secretară Generală
 • Peter Dyrberg
  Administrator consilier al secretarului general pentru chestiuni legate de anchete
 • Murielle Richardson
  Administratoare consilieră a secretarului general pentru resurse umane și ciclul administrativ
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Asistent administrativ

Unitatea pentru comunicare

Unitatea pentru comunicare răspunde de informarea publicului larg, a celor mai importante categorii de public-țintă și a altor părți interesate cu privire la anchetele Ombudsmanului, la inițiativele sale privind transparența, responsabilitatea și integritatea și la angajarea sa în dezvoltarea politicilor și în dezbaterile relevante ale Uniunii Europene. De asemenea, unitatea oferă consiliere strategică în materie de comunicare în cadrul Biroului și răspunde de coordonarea Rețelei europene a mediatorilor.
 • Gundi Gadesmann
  Șefă comunicare
 • Sylvie Debout
  Asistentă publicaţii
 • Elena Kindyni
  Responsabilă cu platformele sociale și cu comunicarea
 • Audrey Lemonnier
  Asistentă pentru comunicare
 • Jean Lusweti
  Asistentă pentru redactare și comunicare
 • Honor Mahony
  Ofițer de presă
 • Carolina Marín Vargas
  Asistentă pentru comunicare
 • Richard More O'Ferrall
  Responsabil cu comunicarea
 • Marina Ramazanova
  Asistentă pentru comunicare
 • Gabrielle Sheridan
  Asistentă pentru comunicare
 • Christelle Therouse
  Asistentă pentru comunicare

Unitatea 1 - Anchete și TIC

Principala misiune a primei unități de anchetă constă în anchetarea posibilelor cazuri de administrare defectuoasă, cu scopul de a găsi soluții corelate cu obiectivele strategice și cu prioritățile stabilite de Ombudsman.
De asemenea, Unitatea 1 constituie pivotul care asigură buna funcționare a întregului birou prin asistență și soluții TIC, se ocupă de aspectele juridice ale cooperării Ombudsmanului cu Rețeaua europeană a mediatorilor și analizează posibilitățile de sinergii cu Consiliul Europei și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în domeniile de interes comun.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Șefă TIC și anchete - Unitatea 1
 • Zina Assimakopoulou
  Investigatoare
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Asistent administrativ
 • Maria Depasquale
  Juristă principală
 • Inga Jasmontaitė
  Asistentă administrativă
 • Josef Nejedlý
  Jurist
 • Eija Salonen
  Juristă
 • Alja Ladinek
  Juristă stagiară
 • Tula Semi
  Juristă stagiară
Sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Șeful sectorului tehnologiilor informației și comunicațiilor
 • Kevin Crespo Gao
  Asistent în tehnologia informației
 • Massimo Ezzy
  Responsabil cu tehnologia informației - Dezvoltator de sistem
 • Gaël Lambert
  Responsabil cu tehnologia informației - LSA
 • Aurimas Dainius
  Stagiar dezvoltare site

Unitatea 2 - Coordonarea anchetelor de interes public

 • Fergal Ó Regan
  Șef Coordonare anchete de interes public - Unitatea 2
 • Celien Coltura
  Responsabilă de cazuri
 • Katrin Metz-van Issem
  Juristă
 • Jakub Pawlowicz
  Jurist
 • Catherine Vaudé
  Asistentă administrativă
 • - -
  Jurist

Unitatea 3 - Anchete

Principala misiune a celei de-a treia unități de anchetă constă în anchetarea posibilelor cazuri de administrare defectuoasă, cu scopul de a găsi soluții corelate cu obiectivele strategice și cu prioritățile stabilite de Ombudsman.
 • Lambros Papadias
  Șef Anchete - Unitatea 3
 • Antonios Antoniadis
  Jurist principal
 • Patricia López Martín
  Juristă
 • Erika Murányi
  Asistentă administrativă
 • Diana Riochet
  Juristă
 • Anna-Luna Bertram
  Juristă stagiară
 • Enrico Nadbath
  Jurist stagiar

Unitatea 4 - Anchete

Principala misiune a celei de-a treia unități de anchetă constă în anchetarea posibilelor cazuri de administrare defectuoasă, cu scopul de a găsi soluții corelate cu obiectivele strategice și cu prioritățile stabilite de Ombudsman.
 • Tina Nilsson
  Șef Anchete - Unitatea 4
 • Evelyne Coudière
  Asistentă administrativă
 • Philipp-Maximilian Chaimowicz
  Jurist
 • Nastasja Fuxa
  Juristă
 • Bogna Krysińska
  Juristă
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juristă
 • Jan Stadler
  Jurist
 • Julie Feremans
  Juristă stagiară
 • Silja Nordmeyer-Andrez
  Juristă stagiară

Unitatea 5 - Anchete si gestionarea procedurilor

Principala misiune a celei de-a cincea unități de anchetă constă în gestionarea plângerilor și anchetarea posibilelor cazuri de administrare defectuoasă, cu scopul de a găsi soluții corelate cu obiectivele strategice și cu prioritățile stabilite de Ombudsman.
În ceea ce privește procedurile și înregistrările, Unitatea 5 contribuie la eficacitatea Biroului prin gestionarea funcțională a acestuia, utilizând în comun sistemul de gestionare a cazurilor și instrumentele nespecializate de ținere a evidențelor din cadrul Biroului. În plus, Unitatea contribuie la prelucrarea eficientă a cererilor privind liberul acces la informații adresate Biroului și, astfel, servește unui dublu scop: (a) oferă utilizatorilor externi ai informațiilor un serviciu la cele mai înalte standarde; și (b) ajută Biroul să păstreze coerența practicilor sale interne cu evaluările externe în materie de liber acces la informații.
 • Peter Bonnor
  Șef Gestionare procese și anchete - Unitatea 5 - Responsabil cu transparența
 • Christophe Bauer
  Asistent al șefului unității - Proceduri de gestionare a cazurilor
 • Séverine Beyer
  Asistentă pentru gestionarea documentelor
 • Juliano Franco
  Jurist principal
 • Daniel Koblencz
  Jurist
 • Hanna Kubiak
  Responsabilă plângeri
 • Oualiba Makhloufia
  Asistentă a șefului de unitate - Responsabil gestionare documente
 • Ana Bismarque Gaspar
  Asistentă pentru gestionarea documentelor
 • Michael Weiskorn
  Asistent pentru gestionarea documentelor - liberul acces la informații
 • Caroline Zinck
  Asistentă pentru gestionarea documentelor
 • Aude Perrot
  Juristă stagiară

Unitatea de anchete strategice

Misiunea Unității de anchete strategice este să promoveze îmbunătățiri sistemice în administrația UE, în primul rând prin efectuarea și supravegherea anchetelor deschise din proprie inițiativă și prin colaborarea cu diversele instituții, organisme, oficii și agenții în conformitate cu obiectivele stabilite în strategia „Spre 2019” a Ombudsmanului și cu prioritățile identificate în planul anual de gestionare.
 • Rosita Hickey
  Șefă anchete strategice
 • Elpida Apostolidou
  Asistentă juridică
 • Alice Bossière
  Responsabilă cu anchetele deschise din proprie inițiativă
 • Koen Roovers
  Responsabil de cazuri
 • Pieter van der Ploeg
  Jurist stagiar

Unitatea de personal, administrație şi buget

Unitatea de personal, administrație și buget răspunde de toate aspectele administrative legate de clădirile și echipamentele instituției, precum și de personal, buget și finanțe. Misiunea sa este de a sprijini instituția Ombudsmanului, asigurând un personal cu înalte calificări, condiții excelente de muncă și cele mai înalte standarde de eficiență și integritate în utilizarea fondurilor publice.
 • Alessandro Del Bon
  Şef al Unităţii administrative şi de personal
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Secretara șefului unității - Activități de sprijin financiar
 • Rachel Doell
  Asistentă administrativă
 • Henri Finckbohner
  Șofer - suport administrativ
 • Giovanna Fragapane
  Asistentă administrativă
 • Marjorie Fuchs
  Administratoare principală
 • Isgouhi Krikorian
  Asistentă administrativă
 • Stéphanie Maraj
  Asistentă financiară
 • Charles Mebs
  Asistent administrativ
 • Véronique Vandaele
  Contabilă
 • Félicia Voltzenlogel
  Asistentă de resurse umane
 • Christophe Walravens
  Asistent financiar
 • Emese Waltz
  Asistentă financiară

Responsabilul pentru protecţia datelor

 • Juliano Franco
  Responsabilul pentru protecţia datelor
 • Elpida Apostolidou
  Assistant to the Data Protection Officer