• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Administratīvās tiesības

Paraugnoteikumi attiecībā uz ES administratīvajām procedūrām

ES Administratīvo tiesību izpētes tīkls (ReNEUAL) 2014. gada 1. septembrī publicēja Paraugnoteikumus attiecībā uz ES administratīvajām  procedūrām. Tie ir pieejami ReNEUAL tīmekļa vietnē: www.reneual.eu.

Eiropas ombuds vairāku gadu garumā atbalstīja ReNEUAL projektu. Pēc ReNEUAL vadības komitejas tikšanās 2010. gadā ombuds 2012. gada martā organizēja konferenci, kurā ReNEUAL dalībnieki izskaidroja savu priekšstatu par noteikumu projektu, kas būtu gan kā tiesību akta priekšlikums, gan pārliecinoša esošo tiesību principu sintēze. Projektam progresējot, ombuda darbinieki sniedza informāciju, izteica komentārus par projektu un aktīvi piedalījās divās konferencēs, kas norisinājās 2013. gadā.

ReNEUAL sava darba rezultātus prezentēja otrajā kopīgajā konferencē ar ombudi 2014. gada maijā. Tad ReNEUAL komanda pabeidza Paraugnoteikumu teksta sagatavošanu, ņemot vērā konferences diskusijās apspriesto.

Savā noslēguma uzrunā 2014. gada maija konferencē ombude sacīja:

„Tas milzīgais darbs, ko Eiropas Savienības Administratīvo tiesību izpētes centrs ir uzņēmies un veiksmīgi pabeidzis piecos gados, kopš tas ir dibināts, padara administratīvo sistēmu, caur kuru ES iestādes veic savas funkcijas, redzamāku un saprotamāku. Es esmu pārliecināta, ka šim darbam varētu būt ievērojama ilgtermiņa ietekme, palīdzot ES iestādēm pēc labākās sirdsapziņas veikt savu darbu, rīkojoties taisnīgi, pārredzami, efektīvi, kā arī veidā, kas ir atvērts ietekmēto ieinteresēto pušu un sabiedrības līdzdalībai.”

ReNEUAL Paraugnoteikumi nodrošinās vērtīgu iedvesmas avotu ombudes misijas veikšanai, kas ir kalpot demokrātijai, strādājot ar Eiropas Savienības iestādēm, lai nodrošinātu efektīvāku, atbildīgāku, pārredzamāku un ētiskāku pārvaldi.