• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Specialūs pranešimai

Jei Bendrijos institucija arba įstaiga tinkamai neatsako dėl rekomendacijų projekto, ombudsmenas Europos Parlamentui gali pateikti specialiąją ataskaitą. Specialiojoje ataskaitoje gali būti pateiktos rekomendacijos.

2018-jų metų specialūs pranešimai