• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Rekomendacijos

Jei ombudsmenas, atlikdamas tyrimą, nustato netinkamo administravimo atvejį, jis apie tai turi pranešti susijusiai institucijai arba įstaigai ir, jei galima, parengti rekomendacijų projektą. Susijusi institucija arba įstaiga per tris mėnesius privalo pateikti ombudsmenui išsamią nuomonę dėl rekomendacijų projekto. Rekomendacijų projektai paprastai pateikiami anglų kalba ir kalba, kuria pateiktas skundas.

2018 metų rekomendacijos