• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Tinklo narių užklausos

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

2015 m. spalio 12 d. ombudsmenė Emily O'Reilly patvirtino naują strateginį dokumentą „Europos ombudsmenų tinklo reforma“, kuris buvo perduotas visiems tinklo nariams. Ombudsmenė pabrėžė, kad: „taikant užklausos procedūrą, per kurią Europos ombudsmenas padeda tinklo nariams gauti ekspertų atsakymus iš ES institucijų, dauguma nacionalinių ir regioninių ombudsmeno tyrimų buvo išspręsti tokiu būdu, kuris kitais atvejais nebūtų prieinamas.

Tačiau užklausos procedūra tapo sudėtinga ir ilgai trunkanti. Todėl Europos ombudsmenė, siekdama supaprastinti užklausos procedūrą ir jos nagrinėjimo trukmę, atliks procedūros reformą tarnybos viduje. Tai reiškia, kad tinklo tarnybos gali teikti užklausas kaip ir anksčiau ir neabejoti, kad laiku gaus atsakymą, kurio reikia saviems tyrimams atlikti“.

Europos ombudsmenė nusprendė, kad jos tarnybos 1-asis tyrimų skyrius visas nacionalinių ombudsmenų pateiktas užklausas turi nagrinėti ir su Europos Komisija šiuo tikslu bendradarbiauti taikydamas pagreitintą procedūrą (aprašyta toliau).

Šią procedūrą sudaro tokie etapai:

· užklausą tiesiogiai Europos ombudsmeno 1-ojo skyriaus vadovui adresuotu e. laišku arba naudodamas elektroninę užklausos formą (kaip paaiškinta toliau) pateikia bylos tyrėjas arba kitas nacionalinės ombudsmeno tarnybos įgaliotas asmuo;

· 1-asis skyrius užklausą išnagrinėja ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas;

· Komisijos generaliniam sekretoriatui arba kitai atitinkamai institucijai, įstaigai ar agentūrai siunčiamas prašymas pareikšti nuomonę dėl užklausoje pateikto su ES teise susijusio klausimo;

· atitinkamas Komisijos generalinis direktoratas, koordinuodamas savo veiklą su Generaliniu sekretoriatu, arba bet kuria kita atitinkama institucija, įstaiga ar agentūra, jei įmanoma, per 2 savaites nusiunčia Europos ombudsmenui atsakymą;

· per kitą darbo dieną 1-asis skyrius patikrina, ar tas atsakymas išsamus;

· jeigu dėl atsakymo į užklausą nereikia papildomai kreiptis į Komisiją arba kitą atitinkamą instituciją, įstaigą ar agentūrą, užklausos autoriaus prašoma per 7 dienas pateikti pastabas;

· užklausos procedūra baigiama, nebent iš Komisijos arba kitos atitinkamos institucijos, įstaigos ar agentūros reikia gauti papildomą nuomonę;

· užklausa ir Komisijos atsakymas, gavus užklausos autoriaus sutikimą, skelbiami EOT svetainės skiltyje „Užklausos“.

Visa procedūra turėtų trukti ne ilgiau nei 20 darbo dienų, nebent Komisija prašo suteikti daugiau laiko, kad galėtų parengti atsakymą į užklausą.

1-asis skyrius (IRT padalinys) atnaujins EOT svetainės skiltį „Užklausos“, be to, netrukus tinkle bus galima naudotis specialiomis elektroninių užklausų formomis, kurios bus tiesiogiai perduodamos 1-ajam skyriui.

Nauja nacionalinių ombudsmenų užklausų nagrinėjimo procedūra taikoma nuo naujosios strategijos paskelbimo dienos.