• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Strateginės iniciatyvos

Pagrindinė ombudsmeno veiklos sritis – atlikti tyrimus, siekiant išsiaiškinti įtariamus netinkamo administravimo ES institucijose atvejus. Ombudsmenas taip pat gali nuspręsti strategiškai svarbias temas nagrinėti nepradėdamas tyrimo. Šių strateginių iniciatyvų tikslas – dalytis su institucijomis pasiūlymais, susijusiais su svarbiomis temomis, atkreipti dėmesį į viešojo intereso klausimus ir prieš nusprendžiant, ar būtina pradėti tyrimą, daugiau sužinoti apie konkrečią problemą. Atkreipiame dėmesį, kad pertvarkytoje ombudsmeno svetainėje ombudsmeno strateginiai tyrimai ir strateginės iniciatyvos bus pristatomos bendrame skyriuje „Strateginė veikla“.

Strateginės iniciatyvos nuo 2018