• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

An Cód Eorpach um Dhea-iompar Riaracháin

An 6 Meán Fómhair 2001, ghlac Parlaimint na hEorpa le rún a d'fhormheas Cód um Dhea-iompar Riaracháin ar chóir d'institiúidí agus do chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh, a lucht riaracháin agus a gcuid oifigeach, a urramú ina gcaidreamh leis an bpobal.

Cuireann an Cód prionsabail an dlí riaracháin Eorpaigh atá i gcásdlí na Cúirte Breithiúnais san áireamh agus tá sé faoi anáil freisin ag na dlíthe náisiúnta.

Ráiteas

Ráiteas a glacadh ag an Séú Seimineár d'Ombudsman Náisiúnta Bhallstáit an AE agus Thíortha Iarrthacha, Strasbourg 14-16 Deireadh Fómhair 2007

D'ullmhaigh Líonra Eorpach na nOmbudsman an ráiteas seo chun go mbeadh níos mó eolais ag an bpobal ar ghné an Aontais Eorpaigh (AE) d'obair na n-ombudsman. Ina theannta sin, déanann sé soiléiriú ar an tseirbhís a chuireann siad ar fáil do dhaoine a ghearánann mar gheall ar ábhair a bhaineann le raon feidhme dhlí an AE.

Bíonn ról fíorthábhachtach ag na hombudsman náisiúnta agus réigiúnacha lena chinntiú go bhfuil saoránaigh agus cónaitheoirí an AE ar an eolas maidir lena gcearta agus conas leas a bhaint as na cearta sin. I dteannta an Ombudsman Eorpaigh, déanann siad suas Líonra Eorpach na nOmbudsman.

Tugann Líonra Eorpach na nOmbudsman le chéile, ar bhonn deonach, na hombudsman náisiúnta agus réigiúnacha agus comhlachtaí cosúil leo de chuid Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ombudsman náisiúnta na dtíortha iarrthacha, na hÍoslainne agus na hIorua, mar aon leis an Ombudsman Eorpach agus Coiste um Achainíocha Pharlaimint na hEorpa. Sa Ghearmáin, bíonn ról ag na coistí um achainíocha ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach atá cosúil le ról ombudsman; is cuid den Líonra iad.