• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Ombudsman: eitic agus iompar

An tOmbudsman: eitic agus iompar

Ghlac Emily O'Reilly le Cód Iompair don Ombudsman ar 5 Feabhra 2015. Léiríonn an tionscnamh seo an ceangaltas atá aici i ndáil le trédhearcacht agus iompar eiticiúil. Léiríonn sé freisin an bharúil láidir atá aici nach mbeidh muinín na saoránach ag institiúidí Eorpacha ach amháin trí sheirbhís a sheachadadh a thacaíonn leis na saoránaigh, atá cuntasach agus trédhearcach, agus a chloíonn leis na caighdeáin eiticiúla is airde.

I Straitéis an Ombudsman, mar atá curtha chun cinn in Towards 2019, táimid tiomanta an méid atá le rá againn a chur i bhfeidhm agus meas iomlán bheith againn, i measc nithe eile, ar phrionsabail an ionracais agus na cuntasachta inár ngníomhaíochtaí go léir. Tá sé mar aidhm ag an ábhar i gcuid Eitic agus iompar láithreáin ghréasáin an Ombudsman an ceangaltas seo a chomhlíonadh.

I dteannta an Cód Iompair agus dearbhú leasa an Ombudsman, áirítear sa chuid seo faisnéis faoi chostais mhisin agus ionadaíochta. Soláthraíonn an fhaisnéis seo, má léitear í i gcomhar le faisnéis a fhoilsítear ar leathanaigh eile láithreáin an Ombudsman, léiriú soiléir ar iompar an Ombudsman agus a húsáid acmhainní.

Léigh tuilleadh...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007