• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Páipéir théamacha

Tá an rannán seo tiomnaithe do raon páipéar téamach a fhoilsiú. Is páipéir iad sin a bhfuil sé mar aidhm leo forbhreathnú a thabhairt ar thuairim agus seasamh an Ombudsman ar roinnt topaicí lena mbaineann tábhacht straitéiseach dá cuid oibre nó tuairim agus seasamh an Ombudsman ar shaincheisteanna ginearálta a bhaineann le nósanna imeachta.

Is gnách go ndírítear i bpáipéir théamacha ar thopaicí inar chabhraigh an tOmbudsman go mór le gearánaigh agus le hardchaighdeáin dea-riaracháin a choinneáil ar bun.

Cuirfear páipéir leis an rannán seo de réir mar a chuirtear ar fáil iad.