• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Tuarascálacha Speisialta

Muna gcomhlíonann institiúid nó eagraíocht phobail dréachtmholadh go sásúil, is féidir go gcuirfidh an tOmbudsman tuarascáil speisialta chuig Parlaimint na hEorpa. Is féidir go mbeidh moltaí sa tuarascáil speisialta seo.

Saintuairiscí ó 2018