• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Bealaí eile cúitithe

An líonra SOLVIT chun déileáil le fadhbanna trasteorann san AE.

Chun faisnéis a fháil faoi líonra SOLVIT tabhair cuairt le do thoil ar láithreán gréasáin SOLVIT.

Seirbhís Chomharthaíochta do Shaoránaigh le haghaidh fadhbanna le soghluaisteacht i Margadh Inmheánach na hEorpa.

Chun faisnéis a fháil faoin Seirbhís Chomharthaíochta do Shaoránaigh, tabhair cuairt le do thoil ar an láithreán gréasáin Comharthaíochta.

Líonra Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (LET-Net) chun comhairle nó cuidiú a fháil chun déileáil le fadhbanna a bhfuil baint acu le siopadóireacht trasteorann san AE.

Chun faisnéis a fháil faoin Líonra Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí, tabhair cuairt le do thoil ar an láithreán gréasáin LET-Net.


Ról an Choimisiúin i gcinntiú go gcuirtear dlí an Chomhphobail i bhfeidhm.

Chun faisnéis a fháil faoi ról an Choimisiúin ó thaobh feidhmiú dhlí an Chomhphobail a chinntiú, tabhair cuairt le do thoil ar an rannóg "Dlí an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm" de láithreán gréasáin an Choimisiúin.

Ábhar eile a bhaineann leis an Aontas Eorpach.

Féadfaidh tú dul i dteagmháil le Europe Direct chun faisnéis ghinearálta a fháil faoi ábhar ar bith a bhaineann leis an Aontas Eorpach trí chuairt a thabhairt ar láithreán gréasáin Europe Direct nó trí ghlaoch teileafóin* a chur ar an saoruimhir seo a leanas ó áit ar bith san AE: 00800 6 7 8 9 10 11. Nó is féidir an gnáth-uimhir + 32-2-299.96.96 a ghlaoch ó áit ar bith sa domhan (is gá na gnáth-costais a íoc).

*Ní ligeann oibreoirí ghuthán gluaisteach áirithe rochtain ar uimhreacha 00800 nó is féidir go bhfuil costais ag baint lena glaonna teileafóin sin. I gcásanna áirithe, is gá íoc as na glaonna teileafóin sin ó bhoscaí teileafón nó óstlanna.