• Déan gearán
  • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Tionscnaimh straitéiseacha

Is é príomhghníomhaíocht an Ombudsman fiosrúcháin a sheoladh chun aon drochriarachán amhrasta in institiúidí an Aontais Eorpaigh a shoiléiriú. Féadfaidh an tOmbudsman topaicí lena mbaineann tábhacht straitéiseach a roghnú lena n-iniúchadh freisin gan fiosrúchán a sheoladh. Is é cuspóir na dtionscnamh straitéiseach sin moltaí a chomhroinnt leis na hinstitiúidí ar thopaicí tábhachtacha, aird a tharraingt ar cheisteanna leasa phoiblí agus tuilleadh faisnéise a fháil faoi shaincheist ar leith sula gcinnfear cé acu is gá nó nach gá fiosrúchán a oscailt ina leith. Tabhair faoi deara go gcomhcheanglófar fiosrúcháin straitéiseacha agus tionscnaimh straitéiseacha an Ombudsman i rannán dar teideal "obair straitéiseach" de láithreán gréasáin nuachóirithe an Ombudsman.

Tionscnaimh straitéiseacha ó 2018