• Déan gearán
 • Iarratas ar fhaisnéis
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Gníomhaíochtaí an Ghréasáin

Teangacha ar fáil :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Gníomhaíochtaí an Ghréasáin

Déanann Baill Ghréasán Eorpach an Ombudsman eolas a mhalartú faoin dlí AE agus dea-chleachtas trí sheimineáir agus chruinnithe, nuachtlitir rialta, forám leictreonach caibidle agus seirbhís laethúil leictreonach nuachta. Bhí éifeacht ar leith leis na cuairteanna a thug an tOmbudsman Eorpach ar shocraigh umbudsmain na mBallstát agus an Gréasán a fhorbairt.

Bíonn Seimineáir ann faoi choinne ombudsman náisiúnta agus réigiúnach ann gach ré bliain agus eagraíonn idir an Ombudsman Eorpachnó comhghleacaí náisiúnta nó réigiúnach iad. Bhí Seimineáir faoi choinne Ombudsman Náisiúnta ann i:

 • Baile Átha Cliath (2013)
 • Cóbanhávan (2011)
 • Paphos (2009)
 • Strasbourg (2007)
 • An Háig (2005)
 • An Aithin (2003)
 • An Bruiséal (2001)
 • Páras (1999)
 • Strasbourg (1996)

Bhí Seimineáir faoi choinne Ombudsman Réigiúnacha ann i:

 • Caerdydd (2014)
 • An Bruiséal (2012)
 • Innsbruck (2010)
 • Beirlin (2008)
 • Londain (2006)
 • Valencia (2003)
 • An Bruiséal (2001)
 • Flórans (1999)
 • Barcelona (1997)

Tagann oifigigh theagmhála, a fheidhmíonn mar chéad phointe teagmhála ar leibhéal náisiúnta don Ghréasán, le chéile gach ré bliain i Strasbourg.

European Ombudsmen — Newsletter mar ghléas luacmhar do Bhaill Ghréasán Eorpach Ombudsman, agus é ag éascú dóibh eolas a mhalartú faoi dhlí AE agus dhea-chleachtas. Foilsítear é dhá uair sa bhliain as Béarla, Francais, Gearmánais agus Spáinnis. Cuireann an Nuachtlitir fóram ar fáil inar féidir leo na cásanna dlí AE a raibh plé acu leo a mhíniú, samplaí de chleachtais láimhseálaithe cásanna a roinnt a bhféadfaí a bheith úsáid do bhaill eile an Ghréasáin, agus a gcomhghleacaithe a choinneáil ar an eolas maidir le hathruithe ina gcuid institiúidí. Déanann an Nuachtlitir freastal ar mhórbhallraíocht an Réigiúin Eorpaigh den Institiúid Ombudsman Idirnáisiúnta (IOI) agus tá mír ann atá tiomanta ar fad ar ghníomhaíochtaí Réigiúin Eorpaigh den IOI.

Cuireann an tOmbudsman Eorpach seirbhís Eislín ar fáil do bhaill Ghréasán Eorpach Ombudsan, ina bhfuil fóraim áirithe chaibidle agus malartaithe doiciméad. Bhí siad seo iontach úsáideach le haghaidh oifigí ombudsman sa Ghréasán, agus is minic a fhoilsítear ceisteanna agus freagraí ar cheisteanna tábhachtacha dlí an AE. San Eislíon fosta tá seirbhís leictreonach nuachta, Nuacht Laethúil Ombudsman, a fhoilsítear gach lá oibre agus ina mbíonn ailt, ráitis phreasa agus fógraí ó oifigigh fud fad an Ghréasáin. Le fáil freisin ar an Eislíon tá liosta údarásach agus cruinn na n-ombudsman náisiúnta agus réigiúnacha sna Ballstáit an Aontais Eorpaigh, na tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht an AE, agus tíortha áirithe eile na hEorpa.