• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon

Lisateavet Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni kohta leiab Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni veebilehelt.