• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
 Обществена консултация по стратегията на Европейския омбудсман „С поглед към 2019 г.“60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Обществен регистър

Търсене
+
Повече критерии

Към настоящия момент преразглеждаме нашите практики за управление на документацията. При този процес въвеждаме нова ИТ система, съдържанието от която ще се експортира в преработена версия на нашия публичен регистър на административните документи. Междувременно настоящият публичен регистър на административните документи няма да се поддържа.

Документите, свързани с основната ни дейност, продължават да са напълно достъпни, както обикновено, по-конкретно в нашите раздели относно случаи, дейности и стратегия.

Исканията за публичен достъп до документи могат, както и сега, да се изпращат на електронен адрес: EO@ombudsman.europa.eu.

В качеството си на европейски гражданин Вие разполагате с основното право да изисквате публичен достъп до документи. Именно това е идеята на публичния регистър. Публичният регистър Ви предоставя информация относно нашите регистрирани данни, специфични документи и групи документи. Това ви дава възможност за директен достъп или по-добро идентифициране на документи, съдържащи информацията, която търсите.

Разделът Често задавани въпроси Ви представя фактите, които са Ви необходими за оптималното използване на публичния регистър.

Ако имате някакви въпроси относно публичния регистър, моля свържете се с Регистър.