• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryHave your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Инфографики от 2017

The European Ombudsman and you - How it works