• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
 Обществена консултация по стратегията на Европейския омбудсман „С поглед към 2019 г.“60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Въведение

Омбудсманът признава важната роля на медиите за информиране на обществеността, обогатяване на разискванията и повишаване на осведомеността за неговите услуги във всички държави-членки на ЕС. Активната медийна политика е централен елемент в нейните дейности и усилията й да насърчава спазване на правата съгласно законодателството на ЕС и повишаване на качеството на управление.

За допълнителна информация относно дейността на Омбудсмана с медиите, моля, свържете се с: г-жа Gundi Gadesmann, Началник-отдел "Медии и външни отношения", тел. +32 2 284 26 09.

Съобщения за медиите

Сряда, 2017, Май 24 :  Ombudsman launches list of Dos & Don’ts to help EU officials deal with lobbyists

Launching her Annual Report 2016, the European Ombudsman, Emily O'Reilly, has also published practical advice for EU officials on interacting with interest representatives.

The Dos and Don’ts list will help ensure that public officials do not inadvertently breach ethical norms. The list should also help the interest representatives by clarifying what is appropriate thereby making sure that the interactions are positive and open for everyone involved.

[...]

Прочетете още...

Четвъртък, 2017, Март 30 :  Ombudsman announces Award for Good Administration winners
Вторник, 2017, Март 14 :  Ombudsman opens inquiry into transparency of Council legislative work
Съобщения за медиите...