• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Въведение

Омбудсманът признава важната роля на медиите за информиране на обществеността, обогатяване на разискванията и повишаване на осведомеността за неговите услуги във всички държави-членки на ЕС. Активната медийна политика е централен елемент в нейните дейности и усилията й да насърчава спазване на правата съгласно законодателството на ЕС и повишаване на качеството на управление.

За допълнителна информация относно дейността на Омбудсмана с медиите, моля, свържете се с: г-жа Gundi Gadesmann, Началник-отдел "Медии и външни отношения", тел. +32 2 284 26 09.

Съобщения за медиите

Четвъртък, 2017, Март 30 :  Ombudsman announces Award for Good Administration winners

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, celebrated the range and quality of the nominations for the Award for Good Administration in a ceremony in Brussels on Thursday.

Launched in October, the Award attracted 90 nominated projects from the main EU institutions as well as many agencies and other bodies.

Prizes were awarded in 7 categories with the overall Award for Good Administration 2017 going to the Commission’s DG Health whose nominated unit developed EU collaboration in the sharing of vital information and expertise to help millions of Europeans suffering [...]

Прочетете още...

Вторник, 2017, Март 14 :  Ombudsman opens inquiry into transparency of Council legislative work
Четвъртък, 2017, Март 2 :  Ombudsman urges appropriate Brexit transparency
Съобщения за медиите...