• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsВъпроси относно Европа?Вашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Въведение

Омбудсманът признава важната роля на медиите за информиране на обществеността, обогатяване на разискванията и повишаване на осведомеността за неговите услуги във всички държави-членки на ЕС. Активната медийна политика е централен елемент в нейните дейности и усилията й да насърчава спазване на правата съгласно законодателството на ЕС и повишаване на качеството на управление.

За допълнителна информация относно дейността на Омбудсмана с медиите, моля, свържете се с: г-жа Gundi Gadesmann, Началник-отдел "Медии и външни отношения", тел. +32 2 284 26 09.

Съобщения за медиите

Петък, 2017, Февруари 17 :  Ombudsman: System of unpaid trainees in EU foreign delegations should end

Following a complaint from a young EU trainee, the European Ombudsman, Emily O'Reilly, has recommended that the European External Action Service (EEAS) pay all of its trainees an appropriate allowance to allow greater access for young people of all backgrounds.

The EEAS has almost 800 trainees in its delegations around the world whose full time services are not remunerated.

[...]

Прочетете още...

Четвъртък, 2017, Януари 19 :  Ombudsman: EU must continue to assess human rights impact of EU-Turkey deal
Сряда, 2016, Ноември 23 :  Ombudsman welcomes progress on Commissioner ethics rules
Съобщения за медиите...