• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
 Обществена консултация по стратегията на Европейския омбудсман „С поглед към 2019 г.“60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Стратегически запитвания

Стратегически запитвания от 2017 г.

Номер на случая: OI/2/2017/AB
Ombudsman opens inquiry into transparency of Council legislative work

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has opened an inquiry into whether the Council of the EU allows sufficient public scrutiny of the evolving discussions on draft EU laws.

Дата на откриване:2017-3-9
Номер на случая: OI/3/2017/AB

The Ombudsman has opened a follow-up inquiry on the Commission's management of ‘revolving doors’ situations concerning EU staff

Дата на откриване:2017-3-26