• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Стратегически запитвания

Стратегически запитвания от 2018 г.

Номер на случая: OI/1/2018/AMF

The Single Resolution Board’s handling of requests for access to documents from shareholders of the Spanish bank Banco Popular considering themselves to be interested parties under the Single Resolution Mechanism Regulation 806/2014.

Дата на откриване:2018-3-21
Дата на приключване:2018-7-15